Restløs fôring (BW+)

Restløs fôring 

 


Riktig restløs-fôring går i all sin enkelthet ut på at våtfôringsanlegget blander og utdoserer små fôrblandinger, uten å etterlate seg fôrrester i fôrrørene eller blandetankene. Formålet med hele ideen er at anlegget alltid skal fôre ut små friske og velsmakende fôrblandinger mange ganger om dagen for å øke grisenes appetitt og fôropptagelse, med god helse og tilvekst som resultat.


Vannet i rørstrengen er alltid rent, både før og etter fôring. Prinsippet er at vannet i rørstrengen brukes først, før det tilføres nytt rent vann.

Det er ingen begrensninger i størrelsen av anlegget. F.eks. utskifter og forbruker et komplett anlegg til 1200 purker vannet i rørstrengen 3- 4 ganger om dagen selv om rørstrengen er 1500-1800 m. lang.

I smågrisfjøs hvor fôrmengden er liten, spesielt i den første uken etter avvending, håndteres fôringen presist og nøyaktigt fra første dag, slik at oppstart med tørrfôr ikke er nødvendig.


Slik utfører vi Riktig-restløs-foring:


NØYAKTIG FLYTTING AV FÔR I RØRSTRENGENE.

-      Trinnløs frekvensstyring av fôrpumpen.

-      Trinnløs flowmåling og registrering av vekt og fylde i fôret.


NØYAKTIG UTFÔRINGER I FÔRTROEN, SPESIELT VED SMÅ MENGDER.

-      Trinnløs flowmåling.

-      Nøyaktige veiinger på veieceller innenfor 100 gram.


INGEN SEPARASJON AV FÔR I FÔRSTRENGEN.

-      Mix-pipe fôrrør = rotatsjon av fôret i rørstrengen.