PH-styring

PH styring


Det er et mål å oppnå en PH på 4,5-4,9 som på den ene siden tilgodeser grisenes fôrutnyttelse, og på den annen side forhindrer veksten av

E-coli og E-salmonella, som ikke trives ved den lave PHen.

Til alle Weda´s blandetanker fås det en PH-sonde som konstant måler PH-verdien i fôret. WEDA anbefaler en PH-verdi i fôret på ca. 4,7 Det er slik at uheldige bakterier som Coli- og dysenteribakterier ikke tåler PH under 5,0 mens gode melkesyrebakterier tåler en PH-værdi ned til 4,5 . Våtfôringsanlegget doserer selv syre, ofte en blandingssyre, ned i fôret inntil den rette PH-verdi oppnås. Syren tilsettes hver gang, og alltid som det siste til en fôrblanding før det fôres ut.

PH-styring er derfor en fullautomatisk prosess og en del av løsningen for at oppnå en god hygiene og et sunt, ensartet og velsmakende fôr hver gang.
PH-måling med dosering direkte på tanken er patentert av WEDA.