Nutrix+

Minivåtfôringsanlegg Nutrix+


Nutrix+ er et melkeanlegg, som for første gang i vår bransje, også kan fôrre med andre fôremidler enn melkepulver. På denne måten skapes det en markant bedre økonomi i fôringen av smågriser, allerede i dieperioden. Erfaringer fra praktiske bønder, viser de beste resultater ved en 3-faset fôring med en glidende overgang imellom de enkelte fôrmidler.

Smågrisene har i gjennomsnitt pr. gris, og i dieperiodens 28 dage fått: 100-120g melkeerstatning, 300-350g prestarter & 500-700g kraftfôr.

Resultatene har ikke uteblitt. I vår forsøksbesetning har grisene kvittert med 820g høyere avvenningsvekt, +0,45 gris mer-avvennet pr. so & 80% færre ammepurker.

Nutrix+ utmerker seg ved:Markant forbedret økonomi i smågrisproduktionen.


  • Grisene starter i klimafjøset med meget bedre forutsettninger.
  • Fôring med melkepulver, yoghurt, prestarter & smågrisfôr.
  • Mindre fôromkostninger, da ingen flytende prestarter kreves.
  • Avlastning av purka.
  • Individuelle blandetemperaturer.
  • Maximal hygiene.


  • Hurtig og enkel montasje.
  • Arbeidslettelse, med automatisk påfylling & oppblanding samt fjernstyring.

Last ned brosjyre om Nutrix+