MixPipe fôrrør

MixPipe foderrør

Fôrrørene har integrerte spiraler innvendig. Dette sikrer at fôret alltid snurrer rundt og holder seg oppblandet på hele veien ut til fôrventilen. Det er viktig, spesielt ved restløs fodring, fordi fôret står stille i rørene når det doseres ned i fôrtroene.

MixPipe-fôrrøret sørger for at fôret alltid inneholder den samme tørrstoffprosenten uansett om det er den første eller den siste fôrventilen på strengen som skal fôre ut. Når veske pumpes, beveger vannet seg hurtigere enn grove fôrpartikler, dette unngås med et MixPipe fôrrør. MixPipe fôrrøret skal brukes i hele fôrstrengens lengde, da foderet kan skille seg allerede etter ca. 10 meter uten spiraler. Det ligger minimalt med fôrrester i et MixPipe fôrrør.

MixPipe er patentert av Weda.