Conticomp

Conticomp


Til små fravenningsavdelinger og 17 kilos fravænningsavdelinger, er det et stort behov for å kunne levere  små fôrblandinger, derfor har WEDA utviklet Conticomp.

Conticomp har blandetanker på kun 150 liter og er derfor i stand til å lage fôrblandinger helt ned til kun 5 liter og opp til 150 liter. Rørstrengene er kun 32mm p.g.a. de små mengdene. Også Conticomp leveres med UV-lys for nøytralisering av tankene. I tillegg har det alkalisk rengjøring og tilsetning av varmt vann for å lette rengjøring, og for å lage tempererte eller lune fôrblandinger. Automatisk PH-kontroll og tilsettning av syre er standard.

Conticomp kan også bygges sammen med et større fôranlegg, som fôrer purkene samtidig som smågrisene fôres fra Conticomp.