Blandetanker

Blandetanker


Det samlede tankprogrammet er omfattende, det lages tanker i rustfritt stål eller glassfiber. Tankstørrelsene er fra 150 liter og helt opp til spesiallagde tanker på 20.000 liter.
WEDA er mest kjent for sine røde firkantede ståltanker. Disse velges oftest på tross av en merpris, da prinsippet om restløs fôring lettere lar seg gjøre i ståltank.


Fordeler ved ståltank :

  • Blander bedre p.g.a. innvendige hjørner hvor fôret slås tilbake.
  • De er transportvennlige og kan passere selv de mindste dører, da de samles på stedet.
  • Rengøringsvennlige p.g.a. de glatte rustfrie stålplatene.
  • Ståltankene kan lage mindre blandinger enn en tilsvarende glassfibertank.
  • Slites ikke så mye som en glassfibertank, spesielt nederst i kjeglen.

Til den prisbillige løsning råder Weda også over et komplett program av glassfibertanker fra 1000 – 6200 liter.